TAUPYKITE SAVO PINIGUS, LAIKĄ, ENERGIJĄ, SVEIKATĄ             Bankinės/finansinės konsultacijos                                                        PASITIKĖKIT IR PATIKĖKIT SAVO FINANSINIUS RŪPESČIUS PROFESIONALAMS                                   buivydas@bfkonsultacijos.lt;                       8 698 32131;         PASITARKITE, PASIKONSULTUOKITE       8 698 32131    info@bfkonsultacijos.lt
...
SVARBI INFORMACIJA!
Sužinokite, kodėl mūsų paslaugos jums yra reikalingos.

Kraunama ...

Paslaugos

Mūsų teikiamos paslaugos verslo klientams

  1. FINANSŲ analizė, vertinimas, rekomendacijos. Įvertiname bendrą finansinę būklę ar atskirą jos dalį, analizuojant  nuosavo kapitalo ar viso turto panaudojimo efektyvumą, kreditorines-debitorines situacijas,  mokumą bei likvidumą ir kitus svarbius finansinius aspektus.
  2. PINIGŲ SRAUTAI. Analizuojame pajamas bei išlaidas, vertiname skolas ir įsipareigojimus, Piniginius srautus ir konsultuojame jų subalansavimo klausimais. Esant poreikiui, ieškome  finansavimo.
  3. PASKOLOS, KREDITAI, KITI FINANSAVIMOSI INSTRUMENTAI.  Konsultuojame dėl  galimybės gauti kreditavimą konkrečiu atveju bei jo sąlygas. Padėsime užpildyti paraiškas ir derėtis dėl palankiausių sąlygų (palūkanų, mokesčių, švelnesnių sankcijų ir kitų)  gavimo arba , gavus įgaliojimus, atstovausime jus tiesiogiai. Padėsime ir tolesniuose procesuose - sutarties pasirašyme/derybose, Hipotekos įregistravime ir pan. Padėsime surasti ir kitus alternatyvius finansavimosi šaltinius.
  4. BANKINIŲ KAŠTŲ SUMAŽINIMAS. Analizuojame bankinius/skolinimosi  kaštus ir konsultuojame dėl galimybės juos sumažinti. Vertiname galimybes pagerinti turimą finansinę padėtį ar įsipareigojimų naštą subalansuojant piniginius srautus ir įsipareigojimus. (Re) finansavimo galimybių paieška.
  5. BANKINIŲ PASLAUGŲ OPTIMIZAVIMAS.Analizuojame turimus bankinių paslaugų paketus, vertiname jų atitikimą jūsų situacijoms ir poreikiams bei teikiame pasiūlymus dėl  optimizavimo. Galime įvertinti ir pateikiamus bankų pasiūlymus.
  6. KONSULTACIJOS TAUPYMUI. Suteikiame informaciją bei konsultacijas dėl taupymo ar alternatyvių lėšų panaudojimo galimybių
  7. KITOS. Įvertiname potencialių partnerių finansinę būklę, padedame nustatant įmonės (ar jos dalies) vertę bei atliekame visas kitas finansinio konsultavimo paslaugas.
  8. ALTERNATYVA. Mes galime papildyti ir /ar praplėsti  jūsų finansų analitikų/tarnybų daromas analizes ir prognozes arba atlikti atskirus pavedimus.

Alternatyvų ir sprendimų turėjimas leis jums jaustis ne tik patikimiau ar ramiau - visą sutaupytą energiją, laiką bei lėšas galėsite skirti pagrindinei organizacijos veiklai plėtoti.

Paslaugas teikiame ir esant tam tikrai konkrečiai situacijai (momentines) ir periodines – kas mėnesį, ketvirtį, pusmetį, metus.

Visada atsižvelgiame į pasaulio, regiono ir šalies ekonomines situacijas bei perspektyvas ir bankų veiklų specifikas.

Operatyvumas, profesinis objektyvumas, sutaupytos lėšos, laikas ir energija, efektyvesnis lėšų ir turto panaudojimas –tai mūsų teikiamos naudos, kurias kiekvienu atveju galima suskaičiuoti ir įvertinti. 
Mūsų nešališkumas, profesionalumas ir galimų pasirinkimų įvairovė leis jums turėti optimaliausius ir geriausiai poreikius bei situacijas atitinkančius sprendimus.

Konfidencialumą garantuojame.

Maloniai laukiame:

VILNIUJE